Renovering av takterrass 19

Renovering av hus 19:s takterass börjar vecka 41.

Vecka 44 kan det komma att vibrera i huset. Projektledaren rekommenderar oss att tömma fönsterbänkar på ömtåliga föremål.

Läsa mer har: