Underhåll och egenkontroll

Kupan arbetar med underhållet av fastigheten genom egenkontroll i form av en checklista.

Checklista för Kupan
2016-05-11

Inspektera alla fastighetens gemensamhetsutrymmen och driftsutrymmen okulärt, utvändigt/invändigt från källare till vind. Nedan följer en checklista över de viktigaste områdena som skall kontrolleras och bedömas vid fastighetsronderna, utifrån rimlig möjlighet till åtkomst. För mer information, se ”Rutin för fastighetsronder, felanmälan och riskhantering”.

 

Fastighetsskötargruppen genomför kontrollen på vårens trädgårdsdag. Då kan fel rättas till under vår, sommar och tidig höst.

 • Belysning (hel och fungerande, t.ex. armaturen är trasig men lampan lyser?)
  • Samtliga armaturer i gemensamma utrymmen fungerar
  • Samtliga armaturer i trapphusen 15 och 19 fungerar
 • Dörrar och lås (ej blockerade, lätta att öppna, kärvar ej?)
 • Innertak, väggar, golv, trappor, takluckor (finns läckage, fukt, lukt, mögel, skador?)
  • Alla allmänna utrymmen, trapphusets alla våningar enligt checklista i nästa punkt
  • Se checklista över alla allmänna utrymmen
 • V/A-installationer (läckage, skador?)
 • Ventilationsinstallationer – fläktar, trummor, värmeväxlare etc. (är de igång, skador, missljud?)
  Utöver fastighetsronden: Planerar att undersöker status på alla fönster i lägenheterna

  • Temperaturmäta fönster
  • Är fönsterna isolerade, behöver de bytas ut?
  • Behövs något byte av fönsterträet
 • Värmesystem – fjärrvärmeenhet, synliga rördragningar etc.
  • Värmecentralen ligger i brf Kåpans lokaler, de ansvarar för kontroll av den.
 • Elinstallationer – Centraler, säkringsskåp, elektriska kabeldragningar, kopplingsboxar, strömbrytare, eluttag etc. (finns skador, värmebildning eller andra synliga defekter?)
 • Brandskyddsinstallationer – rökluckor och öppningsanordning (öppnas ej), brandvarnare, brandsläckare etc.
  • Kontrollera brandsläckare på plan 6, både i ateljen och keramiken eller tillgång till vatten
 • Framkomlighet i trapphus och allmänutrymmen, särskilt avseende utrymningsvägar.
 • Framkomlighet räddningsvägar/brandvägar för räddningstjänsten (inkl. träd/buskar etc.)
 • Nedskräpning inne/ute, även vind/källare och andra drifts- och allmänutrymmen.
 • Skyltar – märkning av utrymningsvägar, skyddsrum etc. (synlighet, sitter de fast?)
 • Fasad, hängrännor, stuprör, yttertak (studeras från marken/gården runt fastigheterna)
 • Tillsyn av skyddsrummet – se rutinen för skyddsrum (en gång per år)
  • Finns i garaget, som vi hyr – Stockholms kommun ansvarar

 

Upprättat av Katarina Frisk/Tommy Woldtz
Godkänt av Styrelsen 2016-04