Gemenskap

I Kupans 52 lägenheter bor cirka 70 vuxna och 40 barn. Många av de vuxna är med i någon av de aktivitetsgrupper som är knutna till husets verksamheter. En grupp ansvarar för planering och inköp av mat, en annan för fastighetsskötsel.

Engagemanget hos de boende varierar. Många deltar i flera husaktiviteter, andra i färre eller inga alls. De som flyttar in i Kupan måste dock åta sig vissa arbetsuppgifter. Dit hör cirka fyra timmars arbete per månad i husets matsal, liksom städning av de gemensamma utrymmena. De kollektiva arbetsuppgifterna i huset skapar samhörighet mellan de boende. Alla känner varandra, både barn och vuxna. Barnen växer upp med många lekkamrater och vuxenkontakter.

I och med att mat serveras i matsalen varje vardagskväll lär man lätt känna sina grannar. Huset bjuder på kaffe varje vardagsförmiddag och det uppstår ofta spontana fikastunder och träffar i matsalen eller i trädgården.

En av de främsta orsakerna till att många valt att bo i vårt kollektivhus är grannarna. I många hus vet man inte ens vad grannen i dörren bredvid heter, medan många i vårt hus vet vad alla heter och var de bor. Förutom att det naturligtvis är trevligt att känna sina grannar så ger det också en trygghet.