Så funkar det

Vad innebär det att bo i kollektivhus? Hur funkar det praktiska? Om du funderar på att köpa lägenhet kan det vara bra att veta lite mer om vad det innebär att bo i vårt kollektivhus.

Det finns två arbetsuppgifter som alla vuxna som bor i huset måste utföra. Det är att arbeta i köket (cirka fyra timmar i månaden) och att städa gemensamma utrymmen. Alla vuxna ingår också i ett städområde. En gång om året har vi en gemensam storstädning i hela huset. Förutom dessa uppgifter finns det en rad andra arbetsuppgifter som måste utföras för att få huset att fungera. Vissa av dessa uppgifter utförs av de olika grupper som väljs på årsmötet. Vi har en fastighetsskötargrupp som har ansvar för husets fastighetsskötsel. Det är allt från att laga hissar till att skruva fast en skruv som lossnat på en dörr. En annan viktig grupp är matplaneringsgruppen som planerar maten i matsalen och gör de inköp som måste göras. Vi har också en grupp som ansvarar för att det finns städmaterial och en grupp som ser till att det alltid finns någon som lagar mat och diskar i matsalen. Ingen i huset får betalt för det arbete de utför för husets räkning. Styrelsen disponerar en mindre summa pengar.

 

På framsidan av huset har vi en liten trädgård där det ofta är många som sitter och fikar eller barn som leker. Några personer har ansvar för de rabatter som finns. Två gånger om året har vi trädgårdsdagar då vi tillsammans rensar rabatter, planterar om blommor och gräver upp komposter.

Ungefär varannan månad är det husmöten. På dessa tas beslut som berör verksamheten i huset

 

Gemensamma lokaler

Gemenskap

Matsalen

Allmänt Matavfallssortering