Historik

Kupan är HSB:s första kollektivhus i Stockholm. Här följer en kronologi av hur huset växte fram.

1981
Den 19:e november 1981 hade HSB informationsmöte om det planerade kollektivhuset i Älvsjö. Arkitekten Kerstin Gåsste visade diabilder på hur huset var ritat och var det skulle ligga. Det fanns två alternativa lösningar. Antingen ett gemensamt kollektiv eller ett kollektiv i varje hus. Cirka 70 personer hade kommit till detta informationsmöte

Dessa personer blev sedan kallade till ett första arbetsmöte i december 1981. Till detta möte hade HSB bjudit in boende från kollektivhuset Stacken i Göteborg och från Hässelby Familjehotell. De berättade om sina erfarenheter. Alla intresserade delades sedan upp på arbetsgrupper med geografisk anknytning. Varje grupp hade ett antal möten under vintern och det som framförallt diskuterades var om det skulle vara ett eller två kollektiv. Alla enades om att ett kollektiv var att föredra. Andra frågor som kom upp på dessa möten var vad de allmänna utrymmena skulle användas till. De flesta ville ha en bastu, det fanns inte med från början. Vi beslöt också att vi ville ha terrasser. Rena ordningsfrågor som rökning, husdjur och alkoholförtäring i gemensamma utrymmen diskuterades också. Alla grupper protokollförde sina möten och HSB kopierade dessa och sände ut till de andra grupperna.

1982
I mars 1982 var det stormöte där gruppernas arbete redovisades. HSB redogjorde för de aktuella situationen. Ritningarna skulle slutföras och byggnadstillstånd sökas. Byggstarten var planerad till augusti 1983 och inflyttning 15 månader därefter.
Under hösten och vintern fortsatte grupperna att träffas mer eller mindre regelbundet.

1983
Arbetet i grupperna låg sedan nere under en lång period. Bygget blev försenat. Solberga sjukhus överklagade stadsplanen. Husen skulle skugga balkonger och park. Familjebostäder, som också har hus i området, fick flytta sina hus tio meter. Nästa försening berodde på att ingen byggherre ville bygga kontorshusen som skulle fungera som bullerskärm mot järnvägen. Det var vid den tidpunkten svårt att hyra ut kontorslokaler. En sex meter hög bullerskärm diskuterades. Allt detta tog tid och många intresserade hoppade av.

1984
I maj 1984 var nästa stormöte. HSB presenterade då de preliminära stadgarna till bostadsrättsföreningen, lägenhetspriser och inflyttningstider.

1985
I mars 1985 började stormötena om igen. Till första mötet kom bara 18 personer, inklusive 2 från HSB. Dock hade 560 intresseanmälningar kommit in efter en artikel i HSB nytt. Vid detta möte bildades nya arbetsgrupper; Mathållningsgrupp, Aktivitetsgrupp och Förvaltningsgrupp. Preliminär inflyttning var satt till 1 mars 1986.
Nu startade det egentliga arbetet med verksamheten av de personer som sedan flyttade till huset. Under hösten 1985 bildades sedan ytterligare grupper; Teknisk förvaltningsgrupp; Ute- och innemiljögrupp; Barngrupp och Föreningsgrupp. Arbetet i grupperna var vad som skulle köpas för att verksamheten skulle fungera.

Under hösten 1985 var det också flera stormöten för de som hade tecknat sig för en lägenhet.

1986
28 februari 1986 var inflyttningen äntligen ett faktum.

Inflyttade 1986: Kvinnor: 33 st. Män: 35 st. Barn: 14 st.

Boende, juli 1997: Kvinnor: 34 st. Män: 34 st. Barn: 43 st