Matsal stängd i tre veckor

KHF styrelsen har diskuterat detta med Corona läget:
Vi tror att det kan bli problematiskt att många som ska göra pass faller ifrån. Om man ska vara symptomfri från en vanlig förkylning så tar det två veckor (alltså helt symptomfri, inte då man går till jobbet normalt). Eftersom det dessutom är helt vanliga förkylningstider så kommer detta bli problematiskt. Därför stänger vi ordinarie matsalen. Men vi föreslår att vi två dagar i veckan ses i matsalen med medhavd mat (måndagar och fredagar) för fullt friska kupaniter.

Alltså, vi stänger från och med måndag den 16 mars och tre veckor framåt till och med 6 april. Sedan gör vi en bedömning av läget igen.

Hoppas se er i matsalen med medhavd mat. Och vi kan ju ordna en tidig grillfest någon fredag!

/Lina genom kollektivhusföreningens styrelse

Lämna ett svar