Apropå coronavirus

Kollektivhusstyrelsen ställer sig bakom vad Folkhälsomyndigheten säger och att detta gäller alla våra gemensamma utrymmen:

”För att så mycket som möjligt bromsa en spridning i samhället vill Folkhälsomyndigheten påminna allmänheten om vikten av en god handhygien och att alltid stanna hemma när man är sjuk och kan ha en sjukdom som är smittsam. – Det är en skyldighet som individen har enligt smittskyddslagen. Den som går till jobbet trots att man inte är frisk utsätter andra för risker.
Nästan alla som får covid-19 tillfrisknar, de flesta efter en tids egenvård i hemmet. Däremot löper de äldsta äldre, personer kring 80 år och över, en ökad risk för svår sjukdom och har högre risk att avlida.”
Lämna ett svar